Kategorier
Krop&sjæl Stress

MBSR – sådan kan mindfulness hjælpe dig eller din virksomhed

Stress er en folkesygdom, som hundetusindevis af danskere lider af. Af denne grund vil mange ledere opleve, at deres medarbejdere må sygemelde sig med stress i kortere eller længere perioder, og mange vil ligeledes selv opleve de negative konsekvenser ved stress. Og stress koster os dyrt på flere områder.

Ved en sygemelding mangler virksomheden en vigtig medarbejder, som enten skal erstattes af de resterende medarbejdere, eller af en udefrakommende uden erfaring. Oplæringen af en erstatning udefra koster ligeledes ressourcer, og alle disse faktorer kan bane vejen for en ond cirkel, hvor stressen spreder sig i virksomheden.

Derudover er det vigtigt at huske på de personlige omkostninger, som er forbundet med stress. Bag hver medarbejder, som må sygemeldes, står en familie der også rammes. Et af problemerne er, at vi ofte mangler bevidsthed i vores arbejdsliv. Dette gælder både for ledere, og almindelige medarbejdere. I alle led, og i alle typer af virksomheder, oplever man at mange processer kører på autopilot. Sådan har vi altid gjort, tænker mange, og derfor er hverdagen ofte præget af vaner og rutiner, som ingen længere tænker over.

Derudover mangler mange virksomheder ressourcer og viden, når det kommer til håndteringen af stressramte medarbejdere, og stress bliver ofte til et individuelt problem, selvom konsekvenserne rammer bredt. Heldigvis findes der metoder, som kan sikre at der bliver taget hånd om disse problemer i tide, og dette kommer både virksomheden og den enkelte medarbejder til gode. Her beskriver vi metoden MBSR, som har dokumenteret effekt når det kommer til at reducere medarbejdernes stressniveau. Du kan læse mere om MBSR, eller opdage andre metoder til stressreduktion her.

Én af de bedst dokumenterede metoder går under navnet, MBSR. Bag forkortelsen gemmer sig betegnelsen, Mindfulness, Baseret, Stress, Reduktion, og som navnet antyder, bruges mindfulness aktivt til at reducere medarbejderes stressniveau.

Forløbene, som strækker sig over 8-9 uger, giver medarbejderen en række værktøjer, som sikrer en øget bevidsthed i forholdt til dagligdagens gøremål. Både på det individuelle plan, hvor medarbejderen bliver bevist om sit eget ansvar i forhold til at opnå en sund balance, imellem påtagede opgaver og mental kapacitet, samt sikre øget produktivitet, da man nu kan frigøre sig fra de overspringshandlinger og det tankemylder, som ofte koster på produktiviteten.

Disse forløb kan følges sideløbende med arbejde, eller af medarbejdere der er sygemeldte. Som beskrevet bygger metoden MBSR på mindfulness.

Mindfulness handler om bevidsthed. Forskning viser at vores tanker har det med at vandre, og ved at praktisere mindfulness lærer man, at man ikke behøver give efter for alle disse tanker og impulser. Man lærer altså metoder, som gør at man kan fjerne fokus fra ” den mentale baggrundsstøj” som man passende kan kalde de ubevidste tanker og impulser, og herved fokusere på den opgave, der skal løses. Herved bliver den enkelte medarbejder mere effektiv, og opnår også større arbejdsglæde, da mindfulness hjælper hverdagen med at glide lettere. Det kan sammenlignes med pludselig at have 30 timer i døgnet, og kan ligeledes bruges i privatlivet, som også er en stressfaktor for mange.